giúp khẩn cấp bài hình,bài 5 và bài 3 phần 1

Question

giúp khẩn cấp bài hình,bài 5 và bài 3 phần 1
giup-khan-cap-bai-hinh-bai-5-va-bai-3-phan-1

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-29T01:31:26+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T01:33:17+00:00

  Đáp án:

  III) 1) m > 2/5

  V) x = ± 2√2

   

  Giải thích các bước giải:

  III) 1)

  { 2x + 3y = m

  { – 5x + y = – 1

  { 2x + 3y = m (1)

  { – 15x + 3y = – 3 (2)

  { 17x = m + 3 ( lấy (1) – (2)

  { – 5x + y = – 1 

  { x = (m + 3)/17 (3)

  { y = 5x – 1 (4)

  { x = (m + 3)/17 > 0

  { y = (5m – 2)/17 > 0 ( lấy (3) thay vào (4))

  { m > – 3

  { m > 2/5

  Kết hợp : m > 2/5

  IV)

  x² + 3x + 1 = (x + 3)√(x² + 1)

  ⇔ 2x² + 6x + 2 = 2(x + 3)√(x² + 1)

  ⇔ (x² + 6x + 9) – 2(x + 3)√(x² + 1) + (x² + 1) = 8

  ⇔ (x + 3)² – 2(x + 3)√(x² + 1) + √(x² + 1)² = 8

  ⇔ [x + 3 – √(x² + 1)]² = 8 

  { x + 3 – √(x² + 1) = 2√2

  { x + 3 – √(x² + 1) = – 2√2 

  { x + 3 – 2√2 = √(x² + 1)

  { x + 3 + 2√2 = √(x² + 1)

  { (x + 3 – 2√2)² = x² + 1

  { x > 2√2 – 3

  { (x + 3 + 2√2)² = √(x² + 1)

  { x > – 3 – 2√2

  { (3 – 2√2)x = 2(3√2 – 4)

  { x > 2√2 – 3

  { (3 + 2√2)x = – 2(3√2 + 4)

  { x > – 3 – 2√2

  { x = 2(3√2 – 4)(3 + 2√2) = 2√2 ( thỏa)

  { x > 2√2 – 3

  { x = – 2√2

  { x > – 3 – 2√2 ( thỏa)

  IV)

  1) ∠CNE = ∠CKE = 90o ⇒ CNEK nội tiếp

  ∠MND = ∠MKD = 90o ⇒ MNKD nội tiếp

  2) Δ vuông MNE ~ Δ vuông MKC ( g.g ) (vì có ∠MNE = MKC = 90o và góc M chung)

  ⇒ MN/MK = ME/MC ⇒ MN.MC = ME.MK

  3) Có : CH⊥DH (1) ( vì CD là đường kính)

  Lại có : MK⊥CD; DN⊥MC ⇒ E là trực tâm ΔMCD ⇒ CE⊥DH (2)
  Từ (1) và (2) ⇒ C; E; H thẳng hàng

  Mặt khác : ∠DHE = ∠DKE = 90o ⇒ DHEK nội tiếp ⇒ ∠EDK = ∠EHK hay ∠NDC = ∠CHF

  ⇒ CN = CF ⇒ ΔCNF cân tại C

  4) Gọi J là trung điểm AD ⇒ J cố định. Vẽ CQ ⊥AN ( Q ∈ AN) ⇒ CQ//PI ⇒ IN = IQ

  Ta có ∠ADC = ∠QNC ( cùng bù với ∠ANC do ADCN nội tiếp)

  ⇒ Δ vuông ADC ~ Δ vuông QNC ( g.g ) ⇒ AD/AC = QN/QC ⇔ (2AJ)/AC = (2QI)/QC ⇔ AJ/AC = QI/QC ⇒ Δ vuông AJC ~ Δ vuông QIC ( g.g) ⇒ ∠AJC = ∠QIC ⇒ AJCI nội tiếp ⇒ I thuộc đường tròn ngoại tiếp ΔAJC cố định

  giup-khan-cap-bai-hinh-bai-5-va-bai-3-phan-1

  0
  2020-11-29T01:33:35+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo trường thcs phan đình giót các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )