giúp, k mạng nhưng mình sẽ hỏi vặn lại mng ý Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông min

Question

giúp, k mạng nhưng mình sẽ hỏi vặn lại mng ý
Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh nhạy bén với cái mới .Bản chất trời phú ấy rất có ích cho xã hội ngày mai và sáng tạo là yêu cầu hàng đầu. nhưng bên cái mạnh đó cũng tồn tại k ít cái yếu. ấy mà những lỗ hỏng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng nhất là khả nâng thưcj hành và sáng tạo bị hạn chế do lối hc chay học nặng nề, không nhanh chóng lấp những lỗ hỏng này thì khó bề phát huy trí thjông minh mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi k ngừng
1 chủ đề của đoạn văn là gì ? nội dung các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy ntn? nên 1 trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lí
2. các câu đc liên kết vs nhau = những phép liên kết nào

in progress 0
Thiên Thanh 4 months 2021-07-05T03:32:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T03:34:10+00:00

  Câu `1:` 

  – Chủ đề đoạn văn: Nghị luận về cái hay, cái đẹp, cái mạnh và tập trung vào cái yếu của con người Việt Nam.

  – Nội dung phục vụ chủ đề ấy:

  + Cái mạnh ở sự thông minh, nhạy bén tiếp thu cái mới. Đó là bản chất trời phú mà sáng tạo là ưu tiên hàng đầu.

  + Cái yếu trong lỗ hổng về kiến thức, kìm hãm sự sáng, tiếp thu tạo do các yếu tố chủ quan và khách quan mang đem lại.

  – Tác giả đã rất tinh tế khi đưa ra cái mạnh để khẳng định lại vấn đề rồi mới nêu rõ nguyên nhân, lí do của những điểm yếu, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục.

  `2.` Các câu được nối với nhau bằng phép liên kết:

  + Phép lặp: Thông minh `->2` lần, cái mạnh `-2` lần, sáng tạo `->2` lần, những lỗ hổng `->2` lần. 

  + Phép đối nghịch: Cái mạnh – cái yếu.

  + Phép liên tưởng: Kiến thức – tri thức

  + Phép lối: Nhưng, ấy mà, cũng, là, và.

  + Phép thế: Bản chất trời phú ấy `->`  sự thông minh nhạy bén với cái mới

  0
  2021-07-05T03:34:29+00:00

  $1$) Chủ đề đoạn văn : cái mạnh , cái yếu của con người Việt Nam 

  Nội dung của câu trên phục vụ cho câu chủ đề : 

  – Tác giả đã nếu ra những cái mạnh , cái yếu , đặc điểm của người dân Việt Nam 

  + Sự thông minh nhạy bén ( Điểm mạnh )

  + Những lỗ hỏng về kiến thức( Điểm yếu )

  Trình tự sắp xếp trong đoạn là hợp lí vì : 

  + Tác giả đã đưa ra điểm mạnh rồi đưa ra điểm yếu , tác giả đã nếu rõ nguyên nhân và cách khắc phục

  $2$) Phép thế : “Bản chất trời phú ấy” thế cho ” sự thông minh nhạy bén với cái mới”

          Phép nối : Nhưng , ấy mà

          Phép trái : nghĩa : mạnh -yếu 

          Phép lặp : Thông minh , cái mạnh ,  sáng tạo , lổ hổng 

  @@Khang Minhọc tốt nhé !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )