…giúp im…………

Question

…giúp im…………
giup-im

in progress 0
8 tháng 2020-11-02T03:38:14+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

 1. $\dfrac{x-1}{2020}=\dfrac{2021}{x}$

  $↔x(x-1)=2021.2020$

  \(↔\left[ \begin{array}{l}x=2021\\x-1=2020↔x=2021\end{array}↔tm \right.\)

  \(↔\left[ \begin{array}{l}x=2020\\x-1=2021↔x=2022\end{array}↔ktm \right.\)

  $→x=2020$

 2. Đáp án: $x=\{2021,-2020\}$

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ: $x\ne 0$

  Nếu $x=-2020\to\dfrac{-2020-1}{2020}=\dfrac{2021}{-2020}$ đúng

  Nếu $x\ne -2020$

  Ta có:

  $\dfrac{x-1}{2020}=\dfrac{2021}{x}=\dfrac{x-1+2021}{2020+x}=\dfrac{x+2020}{x+2020}=1$

  $\to x-1=2020\to x=2021$ 

Leave an answer