Giúp em vs ạ em.em cảm ơn

Question

Giúp em vs ạ em.em cảm ơn
giup-em-vs-a-em-em-cam-on

in progress 0
Doris 1 year 2020-10-31T11:00:09+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T11:01:21+00:00

  bài tập 2

  ta có sơ đồ:

  học sinh lớp 7a6:|—|—|—|—|—|—|—|—|

  học sinh lớp 7a5:|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

                                                                        5hs

  học sinh lớp 7a5 là:

    5×9=45(học sinh)

  học sinh lớp 7a6 là:

  45-5=40(học sinh)

  đáp số:

  7a5:45 học sinh

  7a6:40 học sinh

  0
  2020-10-31T11:02:07+00:00

  Đáp án: Số học sinh lớp 7A5 là : 45 học sinh

               Số học sinh lớp 7A6 là : 40 học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Số học sinh lớp 7A5 : |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–| 

  Số học sinh lớp 7A6 : |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–| 5 học sinh

  Hiệu số phần bằng nhau là :

       9 – 8 = 1 ( phần )

  Số học sinh lớp 7A5 là :

       5 : 1 x 9 = 45 ( học sinh )

  Số học sinh lớp 7A6 là :

      45 – 5 = 40 ( học sinh )

              Đáp số : Số học sinh lớp 7A5 là 45 học sinh

                            Số học sinh lớp 7A6 là 40 học sinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )