Giúp em vs ạ Đừng copy mạng nhé Em cảm ơn❤❤

Question

Giúp em vs ạ
Đừng copy mạng nhé
Em cảm ơn❤❤
giup-em-vs-a-dung-copy-mang-nhe-em-cam-on

in progress 0
Đan Thu 2 months 2021-07-23T17:56:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T17:58:36+00:00

  Khang Minhưn

  Câu 1:

  Để bãi bỏ được lệ”Góp gió liễu thăng”:

  +Vua Minh đã chơi chiêu với nhà Minh là lấy tình huống không có tiền cũng với giỗ tổ cha ông và việc này là bấu hếu

  +Vua Minh ngay lập tức mắc mưu và đã bị Giang Văn Minh hỏi lại “Thế tại sao lại phải mang vật sang cúng giỗ”

  `to` Vua Minh không còn đường nói bèn chấp thuận không con lệ “Góp gió liễu thăng” nữa

  Câu 2:

  +Cuộc đầu tiên là:Dùng chiêu đẻ lừa trí của nhà Minh và đa thành công bát br việc mang đồ qua cúng giỗ

  +Cuộc thứ hai là:Giang Văn Minh đã đối với nhà Minh và làm nhà Minh nhục ra mặt,làm cho vua Minh không còn gì để nói

  Câu 3:

  +Khi đáp đối Giang Văn Minh đã đem cả ba triều Nam Hán,Nguyên và Tống đều bị thảm sát để đói lại

  `to` Làm Vua Minh giận dữ và sai người sát hại

  Câu 4:

  Có thể nói như vậy vì Giang Văn Minh có:

  +Một đầu óc thông minh đã làm cho nhà Minh vào thế kẹt khi sử dụng chiệu và hỏi ngược lại làm cho quan Minh bí thế

  +Và đã dũng came đối lại bằng những lần quân Trung bị sát hịa và thua thảm bại

  `to` Ý chí dũng cảm,không sợ nguy nan

  `to` Vì dẫn tộc,vì nước

  0
  2021-07-23T17:58:48+00:00

  Câu 1:Mùa đông năm…” đến “… đền mạng Liễu Thăng.”
  Câu 2 :Lần khác…” đến “…ám hại ông.”

  Câu 3 :Vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh vì trước mắc mưu ông phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng đã căm ghét ông rồi, nay lại thấy ông cứng cỏi, chẳng chịu nhún nhường khi ứng đối với đại thần nhà Minh nên giận quá đã ra tay.
  Câu 4

  Người trí dũng song toàn là người hội tụ đủ cả hai phẩm chất: trí tuệ và dũng cảm. Con hãy nhớ lại xem trong truyện chi tiết nào cho thấy ông Giang Văn Minh là người có trí tuệ, chi tiết nào cho thấy ông là người dũng cảm?

                       Chúc bn học tốt

  Hnay thầy giáo bọn mình mới dạy xong

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )