Giúp em với mấy anh chị e đang cần làm gấp

Question

Giúp em với mấy anh chị e đang cần làm gấp
giup-em-voi-may-anh-chi-e-dang-can-lam-gap

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-10-18T12:26:39+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T12:28:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a> áp dung tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

  x/5 =y/7 = x+y/ 5+7 =48/ 12=4

  nên ta suy ra x/5 =4 suy ra  x = 4×5 =20

                         y/7 =4 suy ra y = 4×7 =28

          vậy x= 20 và y= 

  0
  2020-10-18T12:28:22+00:00

  `d` , `x/y` `=` `25/45`

  ⇒ `x/y` `=` `5/9`

  ⇒ `x/5` `=` `y/9`

  Ta có `2x-y` `=` `15`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  `x/5` `=` `y/9` `=` `(2x)/10` `=` `y/9` `=` $\frac{2x-y}{10-9}$ `=` `15`

  ⇒ `x/5` `=` `15` ⇒ `x` `=` `75`

  ⇒ `y/9` `=` `15` ⇒ `y` `=` `135`

  ———

  `c` , `x` : `y` : `z` `=` `7` : `3` : `4`

  ⇒ `x/7` `=` `y/3` `=` `z/4`

  Ta có : `y` `+` `z` `=` `28`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  `x/7` `=` `y/3` `=` `z/4` `=` `(y+z)/(3+4)` `=` `28/7` `=` `4`

  ⇒ `x/7` `=` `4` ⇒ `x` `=` `4` . `7` `=` `28`

  ⇒ `y/3` `=` `4` ⇒ `y` `=` `4` . `3` `=` `12`

  ⇒ `z/4` `=` `4` ⇒ `z` `=` `4` . `4` `=` `16`

  `d` , `(x+1)/3` `=` `(y+2)/4` `=` `(z+3)/5`

  Ta có : `x+y+z` `=` `18`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  `(x+1)/3` `=` `(y+2)/4` `=` `(z+3)/5` `=` `(x+1+y+2+z+3)/(3+4+5)` `=` `(x+y+z+6)/12` `=` `(18+6)/12` `=` `24/12` `=` `2`

  ⇒ `(x+1)/3` `=` `2`

  ⇒ `x+1` `=` `2.3`

  ⇒ `x+1` `=` `6`

  ⇒ `x` `=` `6-1`

  ⇒ `x` `=` `5`

  ⇒ `(y+2)/4` `=` `2`

  ⇒ `y+2` `=` `2.4`

  ⇒ `y+2` `=` `8`

  ⇒ `y` `=` `8-2`

  ⇒ `y` `=` `6`

  ⇒ `(z+3)/5` `=` `2`

  ⇒ `z+3` `=` `2.5`

  ⇒ `z+3` `=` `10`

  ⇒ `z` `=` `10-3`

  ⇒ `z` `=` `7`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )