Giúp em với ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????câu 1,2

Question

Giúp em với ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????câu 1,2
giup-em-voi-cau-1-2

in progress 0
Tryphena 5 months 2021-09-02T20:50:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T20:51:44+00:00

  Sai môn rồi, sửa lại môn đi nhé!!!

  Tiếng là những chữ in đậm đó. ‘-‘

  Làm bài 2:

  tưởng tượng, tiếng, hoàng anh, hoàng anh, mướt, kìa, gãy, hoàng anh, nhỏ.

  0
  2021-09-02T20:52:13+00:00

  b2

    lần lượt : tưởng tượng , tiếng , hoàng , hoàng , mướt , kìa , gãy , nhổ , mổ vỏ , mổ , nhảy ,véo , hòa

  b1 

   kẻ bang mình ko biết làm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )