Giúp em với ạ mai ktra rồi

Question

Giúp em với ạ mai ktra rồi
giup-em-voi-a-mai-ktra-roi

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-29T10:54:51+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T10:56:46+00:00

  `ĐK: m < 5`

  `a)` Để `A ∩ B ne ∅`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m – 1 > -2\\2m + 2 > m – 1\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m > -1\\m > -3\end{array} \right.\) 

  `=> -3 < m < 5`

  `=> m ∈ (-3; 5)`

  `b)` Để `A ⊂ B`

  `<=>` \(\left\{ \begin{array}{l}m – 1 > -2\\2m + 2 < 4\end{array} \right.\) 

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}m > -1\\m < 1\end{array} \right.\) 

  `=> -1 < m < 1`

  `=> m ∈ (-1; 1)`

  `c)` Bạn viết lại đề ạ ._. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )