Giúp em với ạ xin đa tạ các anh chị

Question

Giúp em với ạ xin đa tạ các anh chị
giup-em-voi-a-in-da-ta-cac-anh-chi

in progress 0
Phúc Điền 9 months 2021-04-21T23:56:24+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T23:57:43+00:00

  Đáp án:

  $x_{12}=\dfrac{3±\sqrt5}2$ 

  Giải thích các bước giải:

  Đặt: $x^2-3x+3=t$, khi đó ta có:

  $(t+1)(t-1)=3$

  $⇔t^2-1=3$

  $⇔t^2=4$

  $⇔t=±2$

  +) Với $t=-2$ thì $x^2-3x+3=-2$

  $⇔x^2-3x+5=0$

  Vì $x^2+3x+5=x^2+3x+\dfrac94+\dfrac{11}4=\bigg(x+\dfrac32\bigg)+\dfrac{11}4>0$

  $\to$ Pt vô nghiệm

  +) Với $t=2$ thì $x^2-3x+3=2$

  $⇔x^2-3x+1=0$

  $⇔Δ=(-3)^2-4=5;\ \sqrt{Δ}=\sqrt5$

  $\to$ Pt có hai nghiệm phân biệt

  $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\dfrac{3-\sqrt5}2$

  $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\dfrac{3+\sqrt5}2$

  Vậy pt có hai nghiệm phân biệt $x_{12}=\dfrac{3±\sqrt5}2$ 

  0
  2021-04-21T23:57:58+00:00

  Trình bày trong hình:

   

  giup-em-voi-a-in-da-ta-cac-anh-chi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )