Giúp em với ạ. Em cảm ơn !! I. Trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu? A.

Question

Giúp em với ạ. Em cảm ơn !!
I. Trắc nghiệm Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?
A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)
B. Định dạng văn bản
C. Hiệu ứng động
D. (Cả 3 yếu tố được nêu)
Câu 2: Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu. PowerPoint cung cấp mấy nhóm hiệu ứng
A. 01 B. 04 C. 10 D. 02
Câu 3: Các thao tác có thể thực hiện đối với hình ảnh được chèn vào trang chiếu?
A. Di chuyển, co giãn, thay đổi thứ tự trên dưới
B. Thay đổi thứ tự trên dưới
C. Di chuyển, thay đổi thứ tự trên dưới
D. Thay đổi kích thước, vị trí, thứ tự trên dưới, độ đậm nhạt, độ sáng tối, cắt xén bớt một hoặc nhiều cạnh, xoay, tạo viền, tạo hiệu ứng động…
Câu 4: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)?
A. Insert → Slide layout… B. Slide Show → Slide layout…
C. Format → Slide layout… D. Tools → Slide layout…
Câu 5: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?
A. Insert à New Slide B. Ctrl + M
C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide D. Cả 3 đều được.
Câu 6: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?
A. Insert → Slide Design… B. View → Slide Design…
C. Format → Slide Design… D. Tools → Slide Design…
Câu 7: Các bước tạo bài trình chiếu?
A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.
B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa.
C. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu.
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, thao tác đầu tiên ta cần:
A. Click biểu tượng Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học trên thanh Drawing
B. Vào Insert chọn lệnh Picture.
C. Click phải tại hình Copy vào trang chiếu Click phải Paste
D. Tất cả các thao tác trên đều đúng.
Câu 9: Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu?
Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 9 môn Tin học
Câu 10: Để lưu file PowerPoint không bị sai phong chữ khi qua máy khác em thực hiện:
A. File – Save
B. File – Save – Tools – Save Options – \odot Embed TrueType Fonts
C. File – Save – Tools – Sercurity – \odot Embed TrueType Fonts
D. Tất cả các thao tác trên đều sai.
Câu 11: Khi Slide xuất hiện đối tượng chọn hiệu ứng chưa xuất hiện em chọn nhóm hiệu ứng
A. Exit B. Emphasis
C. Entrance D. Motion Path
Câu 12: Để đối tượng chọn hiệu ứng được nhấn mạnh nổi bật hơn em chọn nhóm hiệu ứng
A. Entrance B. Emphasis
C. Exit D. Motion Path
Câu 13: Để đối tượng chọn hiệu ứng biến mất em chọn nhóm hiệu ứng
A. Entrance B. Motion Path
C. Emphasis D. Exit
Câu 14: Để đối tượng chọn hiệu ứng di chuyển đến vị trí mới em chọn nhóm hiệu ứng
A. Exit B. Motion Path
C. Entrance D. Emphasis
Câu 15: Em có thể cài đặt thuộc tính cho hiệu ứng thực hiện lặp lại
A. 1 lần B. 2 lần
B. 5 lần D. Bao nhiêu lần tùy ý
Câu 16: Để hiệu ứng thực hiện đồng thời với hiệu ứng trên nó em chọn Star –
A. On Click B. After Previous C. With Previous D. Delay
Câu 17: Để hiệu ứng thực hiện sau khi thực hiện hiệu ứng trên nó em chọn Star
A. On Click B. After Previous C. With Previous D. Delay
Câu 18: Để sau 5 giây tự động chuyển qua Slide tiếp theo em thực hiện
A. Slide Show – Slide Transition – On mouse Click
B. Slide Show – Slide Transition – Automatically after: 00:05
C. View – Slide Transition – On mouse Click
D. View – Slide Transition – Automatically after: 00:05
Câu 19: Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn
A. Slide Show – Custom Animation – Add Effect
B. Slide Show – Setup Show – Add Effect
C. View – Custom Animation – Add Effect
D. Slide Show – Slide Transition – Add Effect
Câu 20: Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện
A. Insert – Slide From File
B. Insert – Movies and Sound
C. Format – Movies and Sound
D. Slide Show – Movies and Sound
Câu 21: Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng nào?
A. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ. B. Văn bản, hình ảnh, âm thanh.
C. Âm thanh, đọan phim D. Cả A và C

in progress 0
Thành Đạt 1 year 2020-12-08T19:29:53+00:00 3 Answers 388 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T19:31:44+00:00

  Câu 1 b

  Câu 2 c

  Câu 3 b 

  Câu 4 a

  Câu 5 c

  Câu 6 c

  Câu 7 a

  Câu 8 b

  Câu 9 d

  Câu 10 d

  Câu 11 a 

  Câu 12 c

  Câu 13 b

  Câu 14 d

  Câu 15 c

  Câu 16 d

  Câu 17 c

  Câu 18 c

  Câu 19 a

  Câu 20 a

  Câu 21 d

  0
  2020-12-08T19:31:51+00:00

  1-b

  2-c

  3-d

  4-a

  5-c

  6-c

  7-a

  8-c

  10-d

  11-a

  12-c

  13-b

  14-d

  15-b

  16-d

  17-c

  18-c

  19-a

  20-a

  21-d

  0
  2020-12-08T19:31:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thay đổi thứ tự animation trong powerpoint các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )