giúp em với 15p có bài rồi: a) x/2=y/5=z/7 và x+y+z = 56 b) 3 mxu x+1 – 3 mũ x = 54

Question

giúp em với 15p có bài rồi:
a) x/2=y/5=z/7 và x+y+z = 56
b) 3 mxu x+1 – 3 mũ x = 54

in progress 0
Vodka 1 year 2020-11-10T05:21:16+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T05:22:56+00:00

  Bạn tham khảo :

  a .

  Áp dụng tính chất dãy tỉ bằng nhau được :

  $\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{7} = \dfrac{x+y+z}{2+5+7} = \dfrac{56}{14} = 4$

  Suy ra :

  $\dfrac{x}{2} = 4 ⇒ x = 8$

  $\dfrac{y}{5} = 4⇒ y = 20$

  $\dfrac{z}{7} =4 ⇒ z = 28$

  b.  

  $3^{x+1} – 3^x = 54$

  $     3^x(3-1) = 54$

  $3^x .2 = 54$

  $3^x = 27$

  $3^x = 3^3$

  ⇒ $x = 3$ 

  0
  2020-11-10T05:23:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

          `x/2=y/5=z/7=(x+y+z)/(2+5+7)=56/14=4`

  `=>`$\left\{\begin{matrix}x=4.2=8\\y=4.5=20\\z=4.7=28\end{matrix}\right.$

   b) `3^(x+1)-3^x=54`

  `=>3^x(3-1)=54`

  `=>2.3^x=54`

  `=>3^x=27=3^3`

  `=>x=3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )