Giúp em từ câu 1,2,3,4,5 nhé Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ!????????

Question

Giúp em từ câu 1,2,3,4,5 nhé
Em cảm ơn các anh chị nhiều ạ!????????
giup-em-tu-cau-1-2-3-4-5-nhe-em-cam-on-cac-anh-chi-nhieu-a

in progress 0
Nho 6 months 2021-08-12T15:04:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-12T15:06:14+00:00

    Vì năm 1077, quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt. Bỗng trong một đem, quân sĩ chợt nghe tiếng ngâm thơ từ trong đền thờ hai anh em Trương Hống và Trương Hát làm cho quân giặc khiếp sợ. Vì vậy bài thơ “Nam quốc sơn hà” từng được gọi là “bài thơ thần”.

    giup-em-tu-cau-1-2-3-4-5-nhe-em-cam-on-cac-anh-chi-nhieu-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )