Giúp em nhanh nhanh nha !!! Em cần gấp. Bài 2. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó?(Gạch chân và ghi chú phía dưới)

Question

Giúp em nhanh nhanh nha !!! Em cần gấp.
Bài 2. Mỗi câu sau đây là câu đơn hay câu ghép? Phân tích cấu tạo các câu đó?(Gạch chân và ghi chú phía dưới)
a. Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.
b. Học sinh nào chăm chỉ thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.
c. Mặc dù nhà nó xa nhưng nó không bao giờ đi họ muộn.
d. Mây tan và mưa lại tạnh.
đ. Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ.
Bài 4. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau và nêu tác dụng của các trạng ngữ trong câu.(Gạch chân và ghi chú phía dưới)
a. Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào,
hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.
Tác dụng của trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………
b. Vì sợ rét, Hồng cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.
Tác dụng của trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………
c. Trong lớp, Cô giáo giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất.
Tác dụng của trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………
d, Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục.
Tác dụng của trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………
e, Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím.
Tác dụng của trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………

in progress 0
Tryphena 7 months 2021-07-12T10:45:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:46:51+00:00

  Mình ghi những câu ghép nha, không ghi câu đơn. CN gạch 1 gạch, VN là chữ nghiêng. Dấu / ngăn cách 2 vế.

  Bài 2:

  a) Gió càng to/,con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.         

  Nối trực tiếp: Dùng dấu phẩy.

  b) Học sinh nào chăm chỉ / thì học sinh đó có kết quả cao trong học tập.         

  Dùng từ có tác dụng nối: Dùng từ thì.

  c) Mặc dù nhà nó xa / nhưng không bao giờ đi họ muộn.

  Dùng cặp quan hệ từ : Mặc dù – nhưng

  d) Mây tan / và mưa lại tạnh

  Dùng từ có tác dụng nối : từ và

  Bài 4: 

  Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở,

  Tác dụng của  trạng ngữ : Chỉ địa điểm, nơi trốn

  TN : Trên các hè phố, rước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào,

  CN: hoa sấu

  VN: vẫn vương vãi khắp thủ đô.

  Vì sợ rét, Hồng cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.Tác dụng của trạng ngữ: chỉ nguyên nhânTN: Vì sợ rét CN: HồngVN: cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.Trong lớp, Cô giáo giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất.Tác dụng của trạng ngữ: Chỉ địa điểm, nơi trốnTN: Trong lớpCN : Cô giáoVN: giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục.Tác dụng của trạng ngữ: Chỉ thời gian TN: TrưaCN: nước biểnVN: xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục.Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím.Tác dụng của trạng ngữ: Chỉ địa điểm, nơi trốn TN: Trên nền cát trắng tinh,nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc,CN: những bông hoa tím.VN: mọc lên 

  0
  2021-07-12T10:47:22+00:00

  Bài 2 :  

  a.  Gió // càng to, con thuyền //càng lướt nhanh trên mặt biển.

      CN1       VN1       CN2               VN2

  b. Học sinh nào //chăm chỉ thì //học sinh đó // có kết quả cao trong học tập.

        CN1                    VN1               CN2                      VN2

  c. Mặc dù nhà nó //xa //nhưng nó// không bao giờ đi họ muộn.

                     CN1     VN1        CN2          VN2

  d. Mây //tan //và mưa //lại tạnh.

     CN1    VN1       CN2      VN2

  đ. Bé //thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ.

     CN                     VN

  – Các câu ghép là : a , b , c , d .

  – Các câu đơn là : đ

  Bài 4 :

  a. Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ

                        TN                       

  khắp năm cửa ô trở vào, //hoa sấu //vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.

                                             CN                    VN

  – Tác dụng của trạng ngữ : Chỉ địa điểm , nơi chốn .

  b.  Vì sợ rét, // Hồng //cắt lá chuối khô che kín chuồng gà.

          TN           CN                  VN

  – Tác dụng của trạng ngữ : chỉ nguyên nhân .

  c. Trong lớp,// Cô giáo //giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất.

          TN         CN                    VN

  – Tác dụng của trạng ngữ : chỉ địa điểm , nơi chốn

  d, Trưa, //nước biển //xanh lơ và// khi chiều tà,// biển// đổi sang màu xanh lục.

      TN1         CN1           VN1            TN2             CN2           VN2

  – Tác dụng của trạng ngữ : chỉ thời gian

  e, Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc,//

                                            TN

  mọc lên //những bông hoa tím.

  VN                  CN

  – Tác dụng của trạng ngữ : chỉ địa điểm , nơi chốn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )