Giúp em nha mọi người❤️❤️Từ “lặng lẽ” thuộc từ loại nào ?A. Danh từB. Động từC. Tính từD. Đại từ.

Question

Giúp em nha mọi người❤️❤️
Từ “lặng lẽ” thuộc từ loại nào ?
A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ
D. Đại từ.

in progress 0
Thu Thảo 5 months 2021-03-05T10:02:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2022-03-05T10:04:22+00:00

  Từ “lặng lẽ” thuộc từ loại nào ?

  A. Danh từ

  B. Động từ

  C. Tính từ

  D. Đại từ.

  0
  2022-03-05T10:04:23+00:00

  Lặng lẽ:Tính từ

  im lặng, không lên tiếng, không có tiếng động, tiếng ồn

  Chúc e học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )