Giúp em nha mọi người❤️❤️Từ “lặng lẽ” thuộc từ loại nào ?A. Danh từB. Động từC. Tính từD. Đại từ.

Question

Giúp em nha mọi người❤️❤️
Từ “lặng lẽ” thuộc từ loại nào ?
A. Danh từ
B. Động từ
C. Tính từ
D. Đại từ.

0
Thu Thảo 3 years 2021-03-05T10:02:45+00:00 0 Answers 44 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )