Giúp em làm hết tâtd cả bài tập

Question

Giúp em làm hết tâtd cả bài tập
giup-em-lam-het-tatd-ca-bai-tap

in progress 0
Jezebel 1 year 2020-11-27T07:06:49+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:08:12+00:00

  BAI 39 :

  142 857 . 2 = 285714;  142 857 . 3 = 428571;    142 857 . 4 = 571428;  

  142 857 . 5 = 714285;    142 857 . 6 = 857142.

  Các tích này đều được viết bởi các chữ số 1, 4, 2, 8, 5, 7. Nếu sắp xếp lại các kết quả theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.

  BAI 40:

  AB=14;             CD=28;                 ABCD=1428

  Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào nằm 1428.

   

  0
  2020-11-27T07:08:23+00:00

  $\text{@Chiii S A D}$

  Bài $39:$

  $142 857×2=285 714$

  $142857×3=428 571$

  $142 857×4=571 428$

  $142 857×5=714 285$

  $142 857×6=857 142$

  *Nhận xét: Các tích trên được viết bởi các chữ số: $2,8,5,7,1,4$

  Nếu ta sắp xếp lại các kết quả trên theo thứ tự: $142857; 428571; 285714; 857142; 57142; 714285.$

  Thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số cuối.

  *Mở rộng: Một số khác có tính chất đặc biệt như trên là 076923:

  $076923 × 3 = 230769$

  $076923 × 4 = 307692$

  $076923 × 9 = 692307$

  $076923 × 10 = 769230$

  $076923 × 12 = 923076.$

  Bài $40:$

  Hình.

  $\text{Xin hay nhất !}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )