Giúp em làm bài 45 phần số học

Question

Giúp em làm bài 45 phần số học

in progress 0
Doris 1 year 2020-11-27T07:11:51+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:13:01+00:00

  + Thực hiện phép chia 392 cho 28 ta được : 392 = 28.14 + 0 nên q = 14 và r = 0.

  + Thực hiện phép chia 278 cho 13 ta được: 278 = 13.21 + 5 nên q = 21 và r = 5.

  + Thực hiện phép chia 357 cho 21 ta được: 357 = 21.17 + 0 nên q = 17 và r = 0.

  + b = 14, q = 25, r = 10 thì a=b.q+r=14.25+10=350+10=360.

  + a = 420, q = 12, r = 0 thì b=(a–r):q=420:12=35. 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )