Giúp em hai ý tìm x với ạ

Question

Giúp em hai ý tìm x với ạ

giup-em-hai-y-tim-voi-a

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-31T13:31:24+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:33:03+00:00

  a. 135-5(x+4)=35

    135-5x-20=35

   -5x=-135+20+35

  -5x= -80

  =>x=-80/-5=16

  b. 25+3(x-8)=106

  25+3x-24=106

  3x=106-25+24

  3x=105

  => x=105/3=35

  0
  2020-10-31T13:33:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a ) 135 – 5 . ( x + 4 ) = 35

  → 5 . ( x + 4 ) = 135 – 35

  → 5 . ( x + 4 ) = 100

  → x + 4 = 100 : 5

  → x + 4 = 20

  → x = 20 – 4

  → x = 16

  b ) 25 + 3 . ( x – 8 ) = 106

  → 3 . ( x – 8 ) = 106 – 25

  → 3 . ( x – 8 ) = 81

  → x – 8 = 81 : 3

  → x – 8 = 27

  → x = 27 + 8

  → x = 35

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )