Giúp em giải chi tiết bài này ạ

Question

Giúp em giải chi tiết bài này ạ
giup-em-giai-chi-tiet-bai-nay-a

in progress 0
Thu Giang 9 months 2021-05-13T23:31:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T23:32:41+00:00

  Số tiền của quyển sách sau khi giảm giá :

    78000 * 15% = 11700(VND)

  Số tiền của quyển truyện sau khi giảm giá:

    46000*10% = 4600 (VND)

  Tổng số tiền phải trả sau khi cả hai món hàng được giảm giá:

    11700 + 4600 = 16300 (VND)

  xin ctlhn cho nhóm

  chúc học tốt

  #WildLynx#Shadow#Nothingcanstopme

   

  0
  2021-05-13T23:32:45+00:00

  Đáp án:

   107 600

  Giải thích các bước giải:

  Một quyển sách sau khi giảm giá là: 

  78 000 .( 100%- 15%) = 66 300( đồng)

  Một quyển truyện sau khi giảm giá là:

  46 000 ( 100%-10%)= 41 400 ( đồng)

  Vậy An phải mất số tiền để mua là:

  66 300+ 41 400 = 107 600( đồng ) 

  Vậy An phải mất 107 600 đồng 

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )