Giúp em câu f Đề bài là so sánh

Question

Giúp em câu f
Đề bài là so sánh
giup-em-cau-f-de-bai-la-so-sanh

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-18T16:54:10+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-18T16:55:41+00:00

    Bạn tham khảo!

     

    giup-em-cau-f-de-bai-la-so-sanh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )