Giúp em câu c,d với ạ. Em đang cần gấp chiều nay em đi học rồi ạ

Question

Giúp em câu c,d với ạ. Em đang cần gấp chiều nay em đi học rồi ạ
giup-em-cau-c-d-voi-a-em-dang-can-gap-chieu-nay-em-di-hoc-roi-a

in progress 0
King 12 months 2020-11-08T00:43:39+00:00 1 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-08T00:45:10+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A = \dfrac{{2\sqrt x }}{{\sqrt x  – 3}} – \dfrac{{x + 9\sqrt x }}{{x – 9}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt x }}{{\sqrt x  – 3}} – \dfrac{{x + 9\sqrt x }}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt x \left( {\sqrt x  + 3} \right) – \left( {x + 9\sqrt x } \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {2x + 6\sqrt x } \right) – \left( {x + 9\sqrt x } \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{x – 3\sqrt x }}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 3} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 3} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 3}}\\
  B = \dfrac{{x – 5\sqrt x }}{{x – 25}} = \dfrac{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 5} \right)}}{{\left( {\sqrt x  – 5} \right)\left( {\sqrt x  + 5} \right)}} = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 5}}\\
  M = \dfrac{A}{B} = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 3}}:\dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 5}} = \dfrac{{\sqrt x  + 5}}{{\sqrt x  + 3}}\\
  M – 1 = \dfrac{{\sqrt x  + 5}}{{\sqrt x  + 3}} – 1 = \dfrac{{\left( {\sqrt x  + 5} \right) – \left( {\sqrt x  + 3} \right)}}{{\sqrt x  + 3}} = \dfrac{2}{{\sqrt x  + 3}} > 0\\
   \Rightarrow M > 1\\
  d,\\
  B = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 5}} = \dfrac{{\left( {\sqrt x  + 5} \right) – 5}}{{\sqrt x  + 5}} = 1 – \dfrac{5}{{\sqrt x  + 5}}\\
  B \in Z \Rightarrow \dfrac{5}{{\sqrt x  + 5}} \in Z \Rightarrow \left( {\sqrt x  + 5} \right) \in \left\{ { \pm 1; \pm 5} \right\}\\
  \sqrt x  \ge 0 \Rightarrow \sqrt x  + 5 \ge 5 \Rightarrow \sqrt x  + 5 = 5 \Rightarrow x = 0
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )