Giúp em bài tập này với ạ. Đề bài là:Tìm giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa

Question

Giúp em bài tập này với ạ. Đề bài là:Tìm giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa
giup-em-bai-tap-nay-voi-a-de-bai-la-tim-gia-tri-cua-de-cac-bieu-thuc-sau-co-nghia

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-05T22:39:24+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T22:40:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-em-bai-tap-nay-voi-a-de-bai-la-tim-gia-tri-cua-de-cac-bieu-thuc-sau-co-nghia

  0
  2020-11-05T22:41:21+00:00

  1, $\sqrt[]{4x+1}$ xác định 

  ⇔ 4x+1≥0

  ⇔ 4x≥-1

  ⇔ x≥$\frac{-1}{4}$ 

  Với x≥$\frac{-1}{4}$ thì $\sqrt[]{4x+1}$ xác định

  2, $\sqrt[]{-2x+3}$ xác định

  ⇔ -2x+3≥0

  ⇔ -2x≥-3

  ⇔ x≤$\frac{3}{2}$ (chia cả 2 vế cho -2 nên phải đổi dấu)

  3, $\sqrt[]{\frac{2}{x^2}}$ xác định

  ⇔ $\frac{2}{x^2}$ ≥0

  mà x²>0 với mọi x∈R

  vậy $\sqrt[]{\frac{2}{x^2}}$ xác định

  4, $\sqrt[]{\frac{-x}{3}}$ xác định

  ⇔ $\frac{-x}{3}$ ≥0

  ⇔-x≥0

  ⇔ x≥0

  Vậy x≥0 thì $\sqrt[]{\frac{-x}{3}}$ xác định

  5, $\sqrt[]{\frac{4}{x+3}}$ xác định

  ⇔ $\frac{4}{x+3}$ ≥ 0

  ⇔ x+3>0

  ⇔ x>-3

  Vậy x>-3 thì $\sqrt[]{\frac{4}{x+3}}$ xác định

  6, $\sqrt[]{\frac{-5}{x^2+6}}$ xác định

  ⇔ $\frac{-5}{x^2+6}$ ≥ 0

  ⇔x²+6<0

  ⇔ x²<6

  ⇔ x<√6

  Vậy x<√6 thì $\sqrt[]{\frac{-5}{x^2+6}}$ xác định

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )