Giúp em bài này với Bài 2

Question

Giúp em bài này với Bài 2
giup-em-bai-nay-voi-bai-2

in progress 0
Adela 1 year 2020-11-03T06:23:42+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T06:24:52+00:00

  Số gạo nếp còn lại là: ,____,____,

  Số gạo tẻ còn lại là   : ,____,____(,____,____,____,)

                                                          120 kg

  Giải 

  Hiệu số phần là:

  5-2=3

  Số ki-lô-gam gạo tẻ có là:

  (120 × 3) ÷ 2/5 + 24 = 169(kg)

  Số ki-lô-gam gạo nếp là

  169 – 120 = 49(kg)

  Đs : 169 kg

  49 kg

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  CHO MÌNH XIN CTLHN + 5 SAO + CẢM ƠN NHA BẠN HIỀN~~

  0
  2020-11-03T06:24:58+00:00

  Đáp án:

  Bài 2 : 

  Bài giải:

  Sau khi bán đi 20 kg gạo mỗi loại thì số gạo tẻ vẫn nhiều hơn số gạo nếp 120 kg .

  Ta có sơ đồ sau khi bán mỗi loại 25 kg gạo :

  Gạo tẻ :     /—–/—–/—–/—–/—–/

  Gạo nếp : /—–/—–/

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  5 – 2 = 3 ( phần )

  Số gạo tẻ sau khi bán mỗi loại 25 kg là :

  120 : 3 × 5 = 200 ( kg )

  Số gạo tẻ lúc đầu là :

  200 + 25 = 225 ( kg )

  Số gạo nếp lúc đầu là :

  225 – 120 = 105 ( kg )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )