Giúp em bài hóa này với: Khi cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Tìm hiệu suất của phản ứng

Question

Giúp em bài hóa này với:
Khi cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Tìm hiệu suất của phản ứng.

in progress 0
Thu Nguyệt 10 months 2020-11-10T18:22:06+00:00 3 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T18:24:02+00:00

  C6H6+ Cl2 (Fe,t*)-> C6H5Cl+ HCl  

  nC6H5Cl= 78/112,5= 0,693 mol= nC6H6 pu 

  nC6H6 bđ= 78/78= 1 mol 

  Vậy H= 0,693.100:1= 69,3%

  0
  2020-11-10T18:24:06+00:00

  Đáp án:

  \(H\%  = 69,33\% \)

  Giải thích các bước giải:

  $\text{PTHH:}$ \({C_6}{H_6} + C{l_2}\xrightarrow{{Fe,{t^o}}}{C_6}{H_5}Cl + HCl\)

  $\text{Ta có:}\ {n_{{C_6}{H_5}Cl}} = \dfrac{{78}}{{112,5}} \approx 0,6933\ mol$

  $\text{Theo PTHH:}\ {n_{{C_6}{H_6}\ pư}} = {n_{{C_6}{H_5}Cl}} \to {m_{{C_6}{H_6}\ pư}} = 54,08\ g$

  \(\to H\%  = \dfrac{{{n_{{C_6}{H_6}pư}}}}{{{n_{{C_6}{H_6}\ bđ}}}}.100\%  = \dfrac{{54,08}}{{78}}.100\%  = 69,33\% \)

  0
  2020-11-10T18:24:15+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo benzen ra clobenzen các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )