Giúp em bài 12 với ạ Em cảm ơn????????

Question

Giúp em bài 12 với ạ
Em cảm ơn????????
giup-em-bai-12-voi-a-em-cam-on

0
Philomena 1 year 2020-10-31T02:44:43+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )