giúp em bài 1 tìm đkxđ ạ và bài 2 đề bài là tính, em chỉ cần câu b thôi ạ

Question

giúp em bài 1 tìm đkxđ ạ
và bài 2 đề bài là tính, em chỉ cần câu b thôi ạ
giup-em-bai-1-tim-dkd-a-va-bai-2-de-bai-la-tinh-em-chi-can-cau-b-thoi-a

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-31T00:53:49+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T00:55:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cho ctlhn nha bn 

  giup-em-bai-1-tim-dkd-a-va-bai-2-de-bai-la-tinh-em-chi-can-cau-b-thoi-a

  0
  2020-10-31T00:55:27+00:00

  Bài 1:

  `a)`

  `2x – 5 ≥ 0`

  `<=> x ≥ 5/2`

  `b)`

  `x – 2sqrt{x – 1} ≥ 0`

  `<=> (sqrt{x – 1} – 1)² ≥ 0` với `∀ x ∈ RR`

  `=> x ∈ RR`

  `c)`

  `x² – 4x + 3 ≥ 0`

  `<=> (x – 3)(x – 1) ≥ 0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x ≥ 3\\x ≤ 1\end{array} \right.\) 

  `d)`

  `-x² + 10x – 25 ≥ 0`

  `<=> -(x – 5)² ≥ 0` (vô lí)

  `=> x ∈ ∅`

  Bài 2:

  `b)`

  `B² = (sqrt{4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + sqrt{4 – \sqrt{10 + 2sqrt{5}}})²`

  `= 4 + sqrt{10 + 2\sqrt{5}} + 2.sqrt{(4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}).(4 – \sqrt{10 + 2\sqrt{5}})} + 4 – sqrt{10 + 2\sqrt{5}}`

  `= 8 + 2.sqrt{6 – 2\sqrt{5}}`

  `= 8 + 2.sqrt{(\sqrt{5} – 1)²}`

  `= 8 + 2.(sqrt{5} – 1)`

  `= 8 + 2sqrt{5} – 2`

  `= 6 + 2sqrt{5}`

  `=> B = sqrt{6 + 2\sqrt{5}} = sqrt{(\sqrt{5} + 1)²} = sqrt{5} + 1`

  Vậy `B = sqrt{5} + 1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )