Giúp em a với d với ạ

Question

Giúp em a với d với ạ
giup-em-a-voi-d-voi-a

in progress 0
Euphemia 8 tháng 2020-10-30T20:22:42+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

 1. √Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  √(2x-1)²=45

  ⇔|2x-1|=45

  th1|2x-1|=2x-1

  ⇔2x-1≥0

  ⇔x≥1/2

  khi đó pt có dạng

  2x-1=45

  ⇔2x=46

  ⇔x=23

  th2 tương tự

  d,√(16x+6)=√(9x+9)+√(4x+4)+√(x+1)=16

  ⇔√x

  ⇔√9(x+1)+√4(x+1)+√(x+1)=16

  dặt t=√(x+1)

  pt là:

  3t+2t+t=16

  ⇔6t=16

  ⇔t=8/3

  khi t=8/3 thi pt⇔√(x+1)=8/3

  ⇔x+1=64/9

  ⇔x=64/9-1

  ⇔x=55/9

Leave an answer