Giúp em 3 bài đấy với ạ Mai em phải nộp bài rồi ạ???????????? Giúp em đi mà mn e xin mn đấy ạ E hứa sẽ vote đầy đủ

Question

Giúp em 3 bài đấy với ạ
Mai em phải nộp bài rồi ạ????????????
Giúp em đi mà mn e xin mn đấy ạ
E hứa sẽ vote đầy đủ
giup-em-3-bai-day-voi-a-mai-em-phai-nop-bai-roi-a-giup-em-di-ma-mn-e-in-mn-day-a-e-hua-se-vote-d

0
Hưng Gia 1 year 2020-11-28T20:27:31+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )