Giup em 2 phép tính này với 1. $\frac{234 mũ 4}{117 mũ 4}$ + $\frac{5}{7}$ : $\frac{-5}{2}$ 2. $7^{2x}$ + $7^{2x + 2}$ = 2450

Question

Giup em 2 phép tính này với
1. $\frac{234 mũ 4}{117 mũ 4}$ + $\frac{5}{7}$ : $\frac{-5}{2}$
2. $7^{2x}$ + $7^{2x + 2}$ = 2450

in progress 0
Nick 2 years 2020-11-28T23:12:38+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:14:23+00:00

  Bạn tham khảo!

   

  giup-em-2-phep-tinh-nay-voi-1-frac-234-mu-4-117-mu-4-frac-5-7-frac-5-2-2-7-2-7-2-2-2450

  0
  2020-11-28T23:14:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. `(234^4)/(117^4) + 5/7 : (-5)/2`

  `= (234/117)^4 + 5/7 . (-2)/5`

  `= 2^4 + (-2)/7`

  `= 16 – 2/7`

  `= 110/7`

  2. `7^(2x) + 7^(2x + 2) = 2450`

  `=> 7^(2x) + 7^(2x) . 7^2 = 2450`

  `=> 7^(2x) . (1 + 7^2) = 2450`

  `=> 7^(2x) . 50 = 2450`

  `=> 7^(2x) = 2450 : 50`

  `=> 7^(2x) = 49`

  `=> 7^(2x) = 7^2`

  `=> 2x = 2`

  `=> x = 1`

  Học tốt. Nocopy 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )