giúp em 1 phép tính này với. em tính mãi không ra. 5 mũ x+4 – 3 . 5 mũ x+3 = 2.5 mũ 11

Question

giúp em 1 phép tính này với. em tính mãi không ra.
5 mũ x+4 – 3 . 5 mũ x+3 = 2.5 mũ 11

in progress 0
Dulcie 10 months 2020-11-20T06:55:43+00:00 2 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-20T06:56:49+00:00

  `5^{x+4}-3.5^{x+3}=2.5^{11}`

  `⇔5^{x+3+1}-3.5^{x+3}=2.5^{11}`

  `⇔5^(x+3}.5-3.5^{x+3}=2.5^{11}`

  `⇔5^{x+3}(5-3)=2.5^{11}`

  `⇔5^{x+3}.2=2.5^{11}`

  `⇔5^{x+3}=5^{11}`

  `⇔x+3=11`

  `⇔x=8`

  0
  2020-11-20T06:57:11+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  $5^{x+4}$ – 3 . $5^{x+3}$ = 2 . $5^{11}$

  ⇒ $5^{x+3}$ . 5 – 3 . $5^{x+3}$ = 2 . $5^{11}$
  ⇒ $5^{x+3}$ . (5 – 3) = 2 . $5^{11}$
  ⇒ $5^{x+3}$ . 2 = 2 . $5^{11}$
  ⇒ $5^{x+3}$ = $5^{11}$
  ⇒ x + 3 = 11
  ⇒ x = 11 – 3
  ⇒ x = 8
  Vậy x = 8
  @FbBinhne2k88

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )