giúp e vs ạ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

giúp e vs ạ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
giup-e-vs-a-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-06T00:25:23+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T00:26:31+00:00

  a, $xA⊥m$
  $yB⊥m$
  $⇒xA//yB$

  b, Gọi góc $B$ cho sẵn độ là $B1$
  $B1+B2=180^o$($2$ góc kề bù)

  $⇒76^o+B2=180^o$
  $⇒B2=180^o-76^o=104^o$
  $xA//yB$
  $⇒A3=B1=76^o$(so le trong)

  $A3=A1=76^o$($2$ góc đối đỉnh)

  $xA//yB$

  $⇒B2=A4=104^o$(so le trong)

  $A4=A2=104^o$($2$ góc đối đỉnh)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )