Giúp e mk với ạ.T~T mik cũng bó tay r(phần b thôi)

Question

Giúp e mk với ạ.T~T mik cũng bó tay r(phần b thôi)
giup-e-mk-voi-a-t-t-mik-cung-bo-tay-r-phan-b-thoi

in progress 0
Edana Edana 2 months 2021-08-02T08:57:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T08:59:05+00:00

  đây là bạn con tên là … ở lớp con bạn ấy làm …. bạn ấy rất tốt với con, bố bạn ấy làm …. tên là … mẹ bạn ấy làm … tên là …

  0
  2021-08-02T08:59:25+00:00

  Bạn mới con tên …………,bạn ấy ………. tuổi,bố mẹ bạn ấy lm nghề quản lí công ty lớn nhất Hà Nội bố ạ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )