Giúp e bài 6 với ạ, e cảm ơn

Question

Giúp e bài 6 với ạ, e cảm ơn
giup-e-bai-6-voi-a-e-cam-on

in progress 0
Calantha 11 months 2020-11-01T04:23:56+00:00 1 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T04:25:32+00:00

  Đáp án: $43.26^o$

  Giải thích các bước giải:

  Ký hiệu như hình vẽ

  $\to AD=1.5, BC=4, AB=5,\widehat{CDB}$ là góc cần tìm

  Kẻ $DE\perp BC=E$

  Ta có: $AD\perp BA, EB\perp AB\to ABED$ là hình chữ nhật

  $\to BE=AD=1.5, DE=AB=5\to CE=BC-BE=2.5$

  Ta có:

  $\tan\widehat{EDB}=\dfrac{BE}{DE}=\dfrac{1.5}{5}$

  $\to\widehat{EDB}=\arctan(\dfrac{1.5}{5})$

  $\tan\widehat{CDE}=\dfrac{CE}{DE}=\dfrac{2.5}{5}$

  $\to\widehat{CDE}=\arctan(\dfrac{2.5}{5})$

  $\to\widehat{BDC}=\widehat{BDE}+\widehat{EDC}=\arctan(\dfrac{1.5}{5})+\arctan(\dfrac{2.5}{5})\approx 43.26^o$

  giup-e-bai-6-voi-a-e-cam-on

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )