Giúp câu này vs mn….

Question

Giúp câu này vs mn….
giup-cau-nay-vs-mn

0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-01T01:46:07+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )