Giup cau a voi ạ em vot 5 sao

Question

Giup cau a voi ạ em vot 5 sao
giup-cau-a-voi-a-em-vot-5-sao

in progress 0
Jezebel 8 tháng 2020-11-01T06:23:15+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) ($\frac{1}{2}$ – 1)(($\frac{1}{3}$ – 1)($\frac{1}{4}$ – 1)….(($\frac{1}{1999}$ – 1)

  = $\frac{-1}{2}$ . $\frac{-2}{3}$ . $\frac{-3}{4}$…. $\frac{-1998}{1999}$

  = $\frac{-(1.2.3….1998}{2.3.4….1999}$

  = $\frac{-1}{1999}$

 2. `(1/2 – 1)(1/3 – 1)(1/4  – 1) … (1/1999 -1 )`

  `= (-1)/2 . (-2)/3 . (-3)/4 ….. (-1998)/1999`

  `= (-1 . (-2) . (-3) ….. (-1998))/(2 . 3 . 4 …. 1999)`

  Số số hạng tử là :

  `( 1998 – 1 ) : 1 + 1 = 1998`

  -> Tử là số dương 

  `= 1/1999` ( triệt tiêu các số giống nhau )

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY

  RI SƠâu

Leave an answer