giúp bn mk với ạ đg cần gấp

Question

giúp bn mk với ạ đg cần gấp
giup-bn-mk-voi-a-dg-can-gap

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-31T09:10:52+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:12:03+00:00

  Đáp án:

   x = 5

  Giải thích các bước giải:

   y , 20 – [ 7 . ( x – 3 ) + 4]= 2

  ⇒ 7 . ( x – 3 ) + 4 = 20 – 2

  ⇒ 7 . ( x – 3 ) + 4 = 18

  ⇒ 7 . ( x – 3 ) = 18 – 4

  ⇒ 7 . ( x – 3 ) = 14

  ⇒ x – 3 = 14 : 7

  ⇒ x – 3 = 2

  ⇒ x = 2 + 3 

  ⇒ x = 5

  0
  2020-10-31T09:12:15+00:00

  Đáp án: x = 5

   

  Giải thích các bước giải:

  20 – [ 7 . ( x – 3 ) + 4 ] = 2

  → 7 . ( x – 3 ) + 4 = 20 – 2

  → 7 . ( x – 3 ) + 4 = 18

  → 7 . ( x – 3 ) = 18 – 4

  → 7 . ( x – 3 ) = 14

  → x – 3 = 14 : 7

  → x – 3 = 2

  → x = 2 + 3

  → x = 5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )