Giúp 5 mũ 4 nhân 125 nhân 2/5 mũ 5 nhân 0,04

Question

Giúp 5 mũ 4 nhân 125 nhân 2/5 mũ 5 nhân 0,04

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-10-29T15:38:41+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T15:40:23+00:00

  $5^4 . 125 . (\frac{2}{5})^5 . 0,04$

  = $5^4 . 5^3 . 0,4^5 . 0,4$

  = $5^7 . 0,4^6$

  0
  2020-10-29T15:40:33+00:00

  `5^( 4).125.(2/5)^(5). 0,04`

  `=5^(4).5^(3).0,04^(5).0,04`

  `=5^(7) .0,04^(6)`

  `=0,00032`

  `#Study well`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )