giúmpin k mấy câu này nhaa

Question

giúmpin k mấy câu này nhaa
giumpin-k-may-cau-nay-nhaa

in progress 0
Trúc Chi 9 months 2021-04-27T08:51:26+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T08:52:55+00:00

  Đáp án:

  Câu 1  C ( Vì số âm bình phương lên cũng là dương )

  Câu 2  C ( Vì y < 0 nên bỏ căn ra sẽ mang dấu âm )

  Câu 3  A ( Không thể lấy dấu ” = ” được vì ko có số nào chia hết được cho 0 )

  Câu 4  B ( Bạn thay giá trị của x = -3 , y = 2 vào phương trình )

  Câu 5  A ( Vì y tăng thì x giảm , bạn thay số cụ thể vào sẽ thấy nha )

   

  0
  2021-04-27T08:52:58+00:00

  Đáp án:

   1.C

  2C

  3D

  4B

  5A

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )