Giới thiệu Tôn Sĩ Nghị trong vb Hoàng lê nhất thống chí bằng 1 đoạn văn 12 câu mng giúp t với mai t thi rồi

Question

Giới thiệu Tôn Sĩ Nghị trong vb Hoàng lê nhất thống chí bằng 1 đoạn văn 12 câu
mng giúp t với mai t thi rồi

in progress 0
Latifah 6 months 2021-07-31T20:12:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T20:13:45+00:00

  tôn sĩ nghĩ là 1 người hèn nhát . có thể nói ông ta cùng vua tôi nhà lê đã bán nước để lấy được địa vị của mk. tôn  sĩ nghị là 1 kẻ hèn nhát và sợ chết. ông ta ung dung tự tại hưởng thụ vinh hoa phú quý cứ cho rằng TQ sẽ thắng chắc . khi nghe tin có biến ông ta sợ mất mật ,ko kịp mắc áo giáp , ngựa thì chưa kịp đóng yên đã ba chân 4 cẳng chạy về TQ . gieo nhân nào thì gặp quả đó đến cuối đời ông ta ko đc về quê hương , do bệnh tật và tuổi cao ông đã  qua đời ở TQ

  0
  2021-07-31T20:13:57+00:00

  ” Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ) liền họp các tướng sĩ tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế, hạ lệnh xuất quân ra Bắc. Ông thân hành vừa đi vừa tuyển lính. Ngày 30 tháng chạp đến Tam Điệp, vua đã mở tiệc khao quân và đến mùng 7 năm mới sẽ vào thành Thăng Long. Bằng sự chỉ huy tài tình của Quang Trung, đạo quân Tây Sơn tiến lên như vũ bão, quân giặc chạy toán loạn, Tôn Sĩ Nghị sợ mật mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chạy về biên giới phía Bắc. Vua quan bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy thoát thân

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )