Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở trắng xóa. Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn

Question

Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở trắng xóa. Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi.
c1: trong đoạn văn sử dung thành công biên pháp nghê thuật nào?nêu tác dụng của biên pháp ấy
c2: ddaonj văn khơi gợi cho e yinhf cảm j vs thiên nhiên vạn vật xung quanh?Bản thân e cần phải làm j để bảo vệ tài nguyên ?
giúp mik nhanh vs đung đc 20đ nha

in progress 0
Maris 9 months 2021-04-23T00:28:41+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T00:30:26+00:00

  @Meoss_

  * Câu 1:

  – Trong đoạn văn sử dụng thành công biện pháp nghê thuật: nhân hóa

   ” Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi. ”

  – Tác dụng của BPNT:

   + Làm cho câu đoạn văn trở nên sinh động hơn;

   + Sự diễn đạt và miêu tả hình ảnh các sự vật được giàu hình ảnh và gợi cảm hơn;

   + Tăng nét độc đáo, phong phú trong việc sử dụng ngôn ngữ.

  * Câu 2:

  – Đoạn văn khơi gợi cho em những tình cảm yêu thương, quí trọng thiên nhiên vạn vật xung quanh.

  – Bản thân em cần phải làm để bảo vệ tài nguyên là:

    + Không làm ô nhiễm môi trường;

    + Không phá hủy, tàn phá các tài nguyên;

    + Luôn có tinh thần bảo vệ và phát triển các nguồn tài nguyên;

    + Tuyên truyền với mọi người cùng thực hiện.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )