” Gió nhè nhẹ thổi. Mơn man khắp cánh đồng làm lay động các khóm hoa” Xác định câu đặc biệt và cho biết tác dụng

Question

” Gió nhè nhẹ thổi. Mơn man khắp cánh đồng làm lay động các khóm hoa” Xác định câu đặc biệt và cho biết tác dụng

in progress 0
Maris 8 months 2021-06-03T11:22:31+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T11:23:51+00:00

  ” Gió nhè nhẹ thổi. Mơn man khắp cánh đồng làm lay động các khóm hoa”

  `->` Không có câu đặc biệt, chỉ có câu rút gọn.

  Vì:

  – Câu $1$: có cả CN, VN

  – Câu $2$: không có CN, chỉ có VN

  Mà câu đặc biệt sẽ không xác định được CN, VN. Ở đây ta vẫn biết được CN của câu $2$ là “Gió”

  `->` Câu rút gọn

  `=>` Tác dụng câu rút gọn: Câu gọn hơn, thông tin nhanh, tránh lặp từ phía trước.

  `Nocopy`

  Chúc học tốt

  0
  2021-06-03T11:24:14+00:00

           $#chicong283k$

                        Câu : ” Mơn man khắp cánh đồng làm lay động các khóm hoa ” .

                    `->` Câu rút gọn , thiếu thành phần chủ ngữ

                     Khôi phục : Gió mơn man khắp cánh đồng làm lay động các khóm hoa

                      Tác dụng : Câu gọn , thông tin nhanh , tránh lặp từ phía trước

                      

                     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )