– Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tô

Question

– Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngộ tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngộ tốt đã!
b. Tìm một câu ghép và xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong câu ghép vừa tìm. (1,0 điểm)

in progress 0
Thu Hương 6 months 2021-07-13T04:53:41+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T04:55:17+00:00

  `b)`

  Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi.

  + Những người hàng xómg quanh tôi `->` chủ ngữ `1.`

  + chỉ trồng được những cây ngô xấu `->` vị ngữ `2.`

  + Việc thụ phấn `->` chủ ngữ `2.`

  + do gió sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. `->` vị ngữ `2.`

  + Nếu……thì ( cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ giả thiết – kết quả )

  `=>` Câu này là câu ghép bởi có hai vế rõ ràng.

  – Ý nghĩa của cặp quan hệ từ ” Nếu……thì ” trong đoạn văn: là để nối kết các câu lại, thể hiện người viết đã đưa ra nhận định, cái nhìn nhận khách quan về sự phát triển về năng suất của cây ngô, và đã đưa ra cái kết quả mà họ thu được khi những người hàng xóm trồng như vậy, cây ngô sẽ xấu, chất lượng còn kém.

  #Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-07-13T04:55:39+00:00

   Câu ghép : Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngộ tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngộ tốt đã!

  _Cụm CV1 :

  +CN: Tôi 

  +VN :muốn trồng được ngộ tốt

  _Cụm CV2 :

  +CN : Tôi

  +VN : cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngộ tốt đã

  => Quan hệ giả thiết — kết quả.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )