Giảicâuđốsau: Để nguyên sáng tỏ đêm thâu Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng. Mất đuôi với rắn họ hàng Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem. Đểnguyênlàch

Question

Giảicâuđốsau:
Để nguyên sáng tỏ đêm thâu
Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng.
Mất đuôi với rắn họ hàng
Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem.
Đểnguyênlàchữ
?

in progress 0
Philomena 7 months 2021-07-05T01:26:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T01:28:08+00:00

  Để nguyên sáng tỏ đêm thâu : trăng

  Bớt đầu tránh ngọt kẻo sâu ngó ngàng. : răng

  Mất đuôi với rắn họ hàng : trăn

  Chữ gì bạn chớ vội vàng đoán xem.

  Đểnguyênlàchữ? : trăng

  0
  2021-07-05T01:28:17+00:00

  trăng- răng- trăn

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )