giải thích ý nghĩa câu ca dao: ” đất màu trồng đậu trồng ngô, đất lầy cấy lúa đất khô làm vườn”.

Question

giải thích ý nghĩa câu ca dao: ” đất màu trồng đậu trồng ngô, đất lầy cấy lúa đất khô làm vườn”.

in progress 0
Ladonna 6 months 2021-07-17T11:49:46+00:00 1 Answers 116 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T11:51:05+00:00

    bừa kỹ hoặc qua giai đoạn gieo mạ trên ruộng riêng để cây lúa non có sức phát triển tốt, sau một khoảng … Nghĩa bóng chỉ giá cả lộn xộn do hàng ít, khan hiếm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )