Giải thích các câu tục ngữ địa phương của Hải Dương sau: 1. Tiền Đọc, thóc Nhữ, chữ Chằm. 2. Chó làng Chằm cắn ra chữ, chó làng Nhữ cắn ra thóc, chó

Question

Giải thích các câu tục ngữ địa phương của Hải Dương sau:
1. Tiền Đọc, thóc Nhữ, chữ Chằm.
2. Chó làng Chằm cắn ra chữ, chó làng Nhữ cắn ra thóc, chó làng Đọc cắn ra tiền.
3. Lắm thóc Đại Điền, lắm tiền Cam Lộ.

in progress 0
Hải Đăng 3 months 2021-08-01T13:36:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-01T13:37:55+00:00

     1 . Ngày xưa làng Mộ Trạch có nhiều người học giỏi đỗ cao nhất vùng nên được gọi … thành tích học tập, đỗ đạt của thế hệ con cháu Mộ Trạch cũng ít làng quê nào … vùng đất Hải Dương có câu: “Tiền làng Đọcthóc làng Nhữchữ làng Chằm

    3. Mk chỉ có thể giải thích là Đại Điền, Cam Lộ nay thuộc các xã: Tân An, Tân Việt

    2.Mk nghĩ nghĩa nó từa tựa câu 1 á

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )