Giải rồi giải thích giúp mik tại sao lại ra vậy 1 bài thoii

Question

Giải rồi giải thích giúp mik tại sao lại ra vậy 1 bài thoii
giai-roi-giai-thich-giup-mik-tai-sao-lai-ra-vay-1-bai-thoii

in progress 0
King 1 year 2020-11-28T23:50:26+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:52:04+00:00

  `\sqrt[4-2] . sqrt[5] – sqrt[3]`

  `=sqrt[2] . sqrt[5] – sqrt[3]`

  `=sqrt[10] -sqrt[3]`

  Xin hay nhất !

   

  0
  2020-11-28T23:52:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  √(4-2).√5 – √3

  =√2 . √5 – √3=√10 -√3

  Vậy thôi!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )