Giải ra hộ em nha em cảm ơn

Question

Giải ra hộ em nha em cảm ơn
giai-ra-ho-em-nha-em-cam-on

in progress 0
Kim Cúc 9 months 2021-05-07T12:16:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T12:18:36+00:00

  Bn có j thắc mắc hỏi nha
  giai-ra-ho-em-nha-em-cam-on

  0
  2021-05-07T12:18:38+00:00

  Hạ đường cao AH từ A đến BC

  Xét \(ΔABH\) vuông tại \(H\)

  \(\sin B=\sin 45^\circ=\dfrac{AH}{AB}=\dfrac{AH}{6}\\→AH=\sin 45^\circ.6=3\sqrt 2\) (cm)

  Xét \(ΔAHC\) vuông tại \(H\)

  \(\sin C=\sin 30^\circ=\dfrac{AH}{AC}=\dfrac{3\sqrt 2}{AC}\\→AC=\dfrac{3\sqrt 2}{\sin 30^\circ}=6\sqrt 2\) (cm)

  \(→B\)

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )