Giải phương trình tan

Question

Giải phương trình tan
giai-phuong-trinh-tan

in progress 0
Eirian 8 tháng 2020-10-29T17:22:53+00:00 1 Answers 60 views 0

Answers ( )

 1. `a)` Không hiểu cái đề ._.

  `b)` 

  `PT`

  `<=> 2x – π/3 = π/6 + kπ`

  `<=> 2x = π/2 + kπ`

  `<=> x = π/4 + k(π)/2` `(k ∈ ZZ)`

  `c)` 

  `PT`

  `<=> x/2 + π/4 = -π/3 + kπ`

  `<=> x/2 = -(7π)/12 + kπ`

  `<=> x = -(7π)/6 + k2π` `(k ∈ ZZ)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )