Giải phương trình: $\sqrt[]{5}$ sinx + 2cosx=4

Question

Giải phương trình:
$\sqrt[]{5}$ sinx + 2cosx=4

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-28T23:48:10+00:00 1 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:49:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giai-phuong-trinh-sqrt-5-sin-2cos-4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )