Giải phương trình sau : a) cos2x.tanx=0 b) sin3x.cotx=0

Question

Giải phương trình sau :
a) cos2x.tanx=0
b) sin3x.cotx=0

in progress 0
Thiên Ân 10 months 2020-12-02T07:36:34+00:00 3 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T07:38:28+00:00

  a) cos2x.tanx=0

  ĐK: cosx khác 0 ⇒x khác pi/2 +kpi

  cos2x .sinx=0

  ⇒cos2x=0 ⇒x=pi/4 +kpi/2 (TM)

  hoặc sinx=0 ⇒x=kpi (TM)

  b) sin3x.cotx=0

  ĐK : sinx khác 0 ⇒x khác kpi

  sin3x .cosx =0

  ⇒sin3x=0 ⇒x=kpi/3 (TM)

  hoặc cosx=0 ⇒x=pi/2+kpi (TM)

  0
  2020-12-02T07:38:33+00:00

  Đáp án:

  1) $\left\{ \matrix{ x = {\pi \over 4} + {{k\pi } \over 2} \hfill \cr x = k\pi \hfill \cr} \right. (k\in\mathbb Z)$

  2) $\left\{ \matrix{ x = {\pi \over 3} + k\pi \hfill \cr x = {\pi \over 2} + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k \in Z} \right)$

  Lời giải:

  $\eqalign{ & a)\,\,\cos 2x\tan x = 0 \cr & \text{Đkxđ: }x \ne {\pi \over 2} + k\pi \cr & pt \Leftrightarrow \left[ \matrix{ \cos 2x = 0 \hfill \cr \sin x = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2x = {\pi \over 2} + k\pi \hfill \cr x = k\pi \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = {\pi \over 4} + {{k\pi } \over 2} \hfill \cr x = k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k\in\mathbb Z} \right) ™\cr & b)\,\,\sin 3x\cot x = 0 \cr & \text{Đkxđ: }\sin x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\pi \cr & pt \Leftrightarrow \left( {3\sin x – 4{{\sin }^3}x} \right){{\cos x} \over {\sin x}} = 0 \cr & \Leftrightarrow \left( {3 – 4{{\sin }^2}x} \right)\cos x = 0 \cr & \Leftrightarrow \left( {3 – 2\left( {1 – \cos 2x} \right)} \right)\cos x = 0 \cr & \Leftrightarrow \left( {2\cos 2x + 1} \right)\cos x = 0 \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ \cos 2x = – {1 \over 2} \hfill \cr \cos x = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{ 2x = {{2\pi } \over 3} + k2\pi \hfill \cr x = {\pi \over 2} + k\pi \hfill \cr} \right. \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ x = {\pi \over 3} + k\pi \hfill \cr x = {\pi \over 2} + k\pi \hfill \cr} \right.\,\,\left( {k \in Z} \right)\,\,\left( {tm} \right) \cr} $

  0
  2020-12-02T07:38:41+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tanx=0 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )