Giải phương trình sau:

Question

Giải phương trình sau:

giai-phuong-trinh-sau

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-20T22:59:30+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-20T23:00:51+00:00

  Đáp án:

   `sqrt{x+1}-sqrt{x-2}=1` đk : `x>=2`

  `<=>sqrt{x-2}=1+sqrt{x+1}`

  `<=>x-2=(1+sqrt{x+1})^2`

  `<=>x-2=1+2sqrt{x+1}+x+1`

  `<=>x-2=2+x+2sqrt{x+1}`

  `<=>-4=2sqrt{x+1}`

  `<=>sqrt{x+1}=-2`

  `<=>x+1=4`

  `<=>x=3`(TM)

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-20T23:01:03+00:00

  Đáp án:

  $x = 3$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{x +1} – \sqrt{x -2} = 1 \qquad (*)$

  $ĐKXĐ:\, x \geq 2$

  $(*)\Leftrightarrow \sqrt{x +1} = 1 + \sqrt{x -2}$

  $\Rightarrow x + 1 = 1 + 2\sqrt{x -2} + x – 2$

  $\Leftrightarrow \sqrt{x -2} = 1$

  $\Rightarrow x – 2 = 1$

  $\Leftrightarrow x = 3\quad (nhận)$

  Vậy phương trình có nghiệm $x = 3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )